நடப்பு கவிதைகள்

போயாச்சு!

சத்தம் போட்டுச் செய்த வேலைகள்
சத்தமில்லாமல் போயாச்சு
செத்த வீட்டிலே அழுவது என்பது
கௌரவக் குறைச்சல் என்றாச்சு
நடப்பு கவிதை Inthiran 08, July 2017 More

முத்துக்களை மூடிய சேறுகள்..!

அடுத்தவன் வாழ்வை, கெடுத்தவன்
அவனியில் அவனோ பெரியவன்
எடுத்தவன் கொள்ளை, அடித்தவன்
உலகினில் அவனோ உயர்ந்தவன்

நடப்பு கவிதை பசுவூர்க் கோபி 05, July 2017 More

நாளைய தேவை

நாளைய தேவை எது என அறிந்து
இன்றே போராடு மனமே
போராடும் உயிரே நிலையாக
நகர்ந்து போகும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 05, July 2017 More

தமிழ் மொழியே

தமிழ் தழைத்கும்
பறவைகள் சுவைக்கும்
பலநாடுகளுக்கு
கொத்தி சென்று
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 04, July 2017 More

நாளைய தேவை

நாளைய தேவை எது என அறிந்து
இன்றே போராடு மனமே
போராடும் உயிரே நிலையாக நகர்ந்து போகும்
நாளைய தேவை எது என அறியாமல் இருந்தால்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 04, July 2017 More

எதுவரை நம்வாழ்வு

எரிமலை என்பது
எதுவரைக்கும்
அது  அணையும் நேரம்
அதுவரைக்கும்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 28, June 2017 More

ரமழான் நெஞ்சங்களே

இஸ்லாமிய நெஞ்சங்கள்
இனிமையான நோன்புகள்
ரமழான் மாதங்கள்!!
பிறையிலே பிழைகள்
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 27, June 2017 More

உறவுகள்

மனித வாழ்க்கை
கடந்து வந்த பாதைகள்
சொந்தங்கள் ஆயிரம்
சுமைதாங்கிகள் ஏராளம்
நடப்பு கவிதை பாரதிராஜன் 25, June 2017 More

சற்று நிமிர்ந்து பார்

ஆணியாய் அடிபணிந்து
கிடக்காதே
உன் தலையில் அடிக்க
அடிக்க
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 21, June 2017 More

அப்பா...

தந்தை நம்முடன்
வாழ்ந்த கடவுள்!!
கடவுளுக்குத்தான் தெரியும்
தன் குழந்தைகளுக்கு
நடப்பு கவிதை ஷிவஷக்தி 18, June 2017 More