நடப்பு கவிதைகள்

இயற்கை...

பூப் பூத்துக் குலுங்கும்
பூங்காவனத்தில் தேடுகின்றன
வண்டுகள் தேன் சிந்தும் பூக்களை
நடப்பு கவிதை இனியவள் 07, August 2007 More

அவள்...!!!

பிறக்கும் போது
புரியாத பல முகங்கள்
அழுதுகொள்வேன்
அணைத்துக் கொள்வாள்.....
அவள்...!
நடப்பு கவிதை கெளரிபாலன் 04, August 2007 More

வெற்றி நிச்சயம்

ஏய்
இளைஞனே!
நமக்குத்தான்
துயில் எழுப்புவதற்கு
சேவல்
கடிகாரம் எல்லாம்......
அந்த சூரியனுக்கேது?
கண்களில் முயற்சி
கைகளில்
நம்பிக்கை
மனதில்
இலட்சியம்
வேண்டும்!
நடப்பு கவிதை கவிதை 17, March 2006 More