ஹைக்கூ கவிதைகள்

சீதனம்...

வீட்டின் வாசலில் காகம் கரைகிறது
விருந்தினர் வரப் போகிறார்களென
பாட்டி முணுமுணுக்க
கடன்காரியாகப் போகிறோமென
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 26, June 2015 More

குடும்ப சுமை

பெறுப்புக்குள்ளே
அடைபட்டு
பெருமையிழந்தவனாக
வெளிவந்தேன்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 25, June 2015 More

நல்ல நண்பன்...

தூரங்களால்
விலகி இருந்தாலும்
உள்ளத்தால்
நெருங்கி இருப்பவனே
ஹைக்கூ கவிதை ராஜ்குமார்குணபாலசிங்கம் 05, June 2015 More

ஒருதலை காதலில்....

ஊதுபத்தியை போல்
புகைத்துக் கொண்டிருப்பதை
காட்டிலும்
கற்பூரமாய் எரிந்து விடுவது
ஹைக்கூ கவிதை தி.பரணிபாரதி 13, May 2015 More

நீ வீசிய புன்னகையிலே...

செம்பருத்தி பூவாக அவள்
மெல்ல சிரித்தால் நான்
நித்தியகல்யானியாக
நித்தம் பூக்கிறேன்
ஹைக்கூ கவிதை தி.பரணிபாரதி 10, May 2015 More

உழவன்...

இயற்கையை நம்பி
இல்லற வாழ்வு ஓடும்
இயற்கை வர மறுத்தால்
உழவன் நிலை தடுமாறும்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 01, May 2015 More

உழைப்பின் மகிமை இன்பம்

துன்பத்தின் சுமையை
சுமக்காதவனுக்கு
இன்பத்தின் இனிமை
அறியான்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 01, May 2015 More

நெருப்பு நினைவுகள்...

நெருப்பு சுடும் என்று
தெரிந்த எனக்கு...
உன் காதல் சுடும்
என்று தெரிந்திருக்காததால்
ஹைக்கூ கவிதை மட்டு மதியகன் 23, April 2015 More

பிரசவ வலி..!

தாயின்…
இரண்டாவது பிறப்பு
பிள்ளையின்..
முதலாவது பிறப்பு
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 21, April 2015 More

என் கண்கள்!....

இருண்ட அந்த
கறுப்பறைக்குள்
எப்படி தாயே!
என்னை அழகாக
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 11, April 2015 More