ஹைக்கூ கவிதைகள்

மனிதன்

மனிதன்
ஒரு வனம்!
எல்லா மிருகங்களும்
வாழும் கூடு
ஹைக்கூ கவிதை கலாநெஞ்சன் 01, April 2011 More

ஹைக்கூ கவிதைகள்

மின்சாரமில்லா வானொலிப் பெட்டி
அதிகாரமில்லா தமிழர்கள்
வாயில்லாப் பிறவிகள்

ஹைக்கூ கவிதை வேல்தர்மா 31, March 2011 More

காதல்செய்வீர் உலகத்தில்

காதல்   காதல் காதல்
உள்ளத்தில் கதவுகள் கண்கள் அந்த
உறவுக்கு காரணம் பெண்கள்
உள்ளத்தை ஒருத்திக்கு கொடுத்துவிடு
ஹைக்கூ கவிதை கோவையூர் முகு 25, March 2011 More

பூக்களை வாழவிடுங்கள் கூண்டுக் கிளி

பூக்களை வாழவிடுங்கள்
அற்ப சுகங்களின் மாஜைக்குள்
மாண்டுகிடக்கும் மனிதா
ஹைக்கூ கவிதை வல்வை சுஜேன் 02, September 2010 More

தன்னம்பிக்கை

வாழ்க்கைத் தத்துவம்
யானைக்குத் தும்பிக்கை
மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை!

ஹைக்கூ கவிதை இரா.இரவி 15, July 2010 More

!!..காதல்..!!

காதலர் கண்களின்
முதல் கலப்பு
அது காதலின் பிறப்பு..
ஹைக்கூ கவிதை செல்லு 02, July 2010 More

பசி..!

பள்ளி செல்லும்
பாலனிவன்
பசிக்கொடுமை
தாங்காது
ஹைக்கூ கவிதை றொபின்சியா 17, June 2010 More

அம்மா.....

அடி முடி தேடினாலும்
அகராதியை புரட்டினாலும்
முழுமையான அர்த்தம்
ஹைக்கூ கவிதை ஈழத்துப்பித்தன் 25, May 2010 More

காதல் ஹைக்கூ

அன்றும் இன்றும்
என்றும் இனிக்கும்
காதல்
ஹைக்கூ கவிதை இரா.இரவி 12, May 2010 More

கவியரசு கண்ணதாசன் ஹைக்கூ

சங்க இலக்கியத்தை
சாமானியருக்குச் சமர்பித்தவர்
கவியரசு
ஹைக்கூ கவிதை இரா.இரவி 12, May 2010 More