ஹைக்கூ கவிதைகள்

ரசிகன்

மின்மினி பூச்சிகளின்
வண்ண விளக்கை
ரசிக்க மின்சார வரி
தேவையில்லை...

ஹைக்கூ கவிதை ஷிவஷக்தி 03, April 2017 More

அழகு

அவள் கூந்தலில்
அந்த அழகிய
மல்லிகைப் பூக்கள்...
பூவொன்று பூப்பொதியை
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 08, March 2017 More

சிவப்பு விளக்கு!

நீல வண்டுகளை
பார்த்திருக்கும்
சிவப்பு றோஜாக்கள்
நாங்கள். ..
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, February 2017 More

பிரிவால்...

ஒரு நிமிடம் உன்னை காணாமல்
பல நேரம் உன்னை காணாமல்
சில நொடி உன்னை ஏங்கி
என் விழிகளில் உன்னை நினைத்து
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

வறுமை...

எங்கள் நிலை எண்ணி
அழ நினைக்கும் போது
தான் தோன்றியது
கண்ணீரும் வறண்டு
ஹைக்கூ கவிதை சய்லு 06, February 2017 More

தகுதி

ஆசைப்படுவதற்கு!
தகுதி தேவையில்லை -அதை
அடைவதற்கான தகுதியை!
உருவாக்கிக்கொள்...

ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 28, January 2017 More

கற்பனைக்காதல்

நிஜத்தில் தத்தளித்து!
கனவுகளில்
கரையொதுங்குகின்றன!
கற்பனைக்காதல்...

ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 26, January 2017 More

புதுக்கவிதை...

வானத்தின்
இரண்டு எல்லைகளில்
ஏழு நிறங்களில்
வரைந்துக் காட்டும்
ஹைக்கூ கவிதை கவிதைகள் 23, November 2016 More

கற்றுதந்த விலங்குகள்

உடம்பையே வளர்க்காதே
நம்பிக்கையையும் வளர்
யானை

ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 22, October 2016 More

பசி

திருடு  போன பை
திரும்பக் கிடைத்தபோது -வியப்பு
பணம் இருந்தது
உணவுப் பொட்டலம் இல்லை

ஹைக்கூ கவிதை சய்லு 05, October 2016 More