காதல் கவிதைகள்

காதல் கைதி

கண்களிலே கனவுகளுடன்
எண்ணங்களிலே உயர்வுடன்
நெஞ்சினிலே நிறைவுடன்
என்னருகே நீ வந்தாய்
காதல் கவிதை மழலை 05, August 2007 More

உன் நினைவு...

என் வாழ்வின்
ஒவ்வொரு நிமிடங்களும்
உன்னோடு ஓடிக்
கொண்டிந்தன
அன்று
காதல் கவிதை இனியவள் 04, August 2007 More

கடல் என்னும் பெண்ணும் தீவென்னும் ஆணும்

பெண்ணின் மனது
பெரிய கடல்
ஆணின் மனதோ
சிறிய தீவு
காதல் கவிதை கவிதன் 04, August 2007 More

பழகியசாலை

அழகிய பூக்கள் நிறைந்த
பழகிய சாலையில்
இளகிய இதயம் இரண்டில்
துளிர்த்ததே இனிய காதல்.
காதல் கவிதை கவிதன் 03, August 2007 More

போதும் உன் பொல்லாத மௌனம்

பேசக்கூடாத என்ன....?
சிலவார்த்தைகள்........
என்னுடன்...பேசக்கூடாதா?
பேதை என் ஏக்கம்
என்னவென்று புரிந்திருந்தும் கூட....
நீ என்னுடன் பேசக்கூடாதா?
காதல் கவிதை கவிதை 03, August 2007 More

இயற்கையோடு நீ

வெட்ட வெட்ட துளிர்க்கும்
மரம் போல் துளிர்க்கின்றது
உன்னோடான காதல்....
காதல் கவிதை இனியவள் 31, July 2007 More

ஒரு கடிதம்

முத்தான உன் எழுத்துக்களால்
நீ.!
எனக்கு
முகவரி இட்டு அனுப்பிய
அஞ்சல் என் கைகளில்
தவழ்கின்றது
காதல் கவிதை கவிதன் 29, July 2007 More

அன்பே..

அன்பே...
தேடுகின்றேன் உன்னை-இன்று!
நீ தந்த பொருளதனை
திருப்பி நான் தருவதற்கு...
காதல் கவிதை கெளரிபாலன் 25, July 2007 More

உன் அன்பு

அன்பின் காதல் கோயிலே
காலமெல்லாம் காத்திருந்து
உன்னை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன்
ஆனால் இன்று கடல் பிரித்து விட்டதே
காதல் கவிதை சுஜிதா 17, March 2006 More

உன்னை நான் விரும்பியிருந்தேன்

உயிராக மனதில் நினைத்திருந்தேன்
உன்னை நீ மாற்றாமல் - இன்று
உன்னால் நான் பிரிகிறேன்
காதல் கவிதை ரம்யா 01, March 2006 More