காதல் கவிதைகள்

காதலோடு கவிதை

மற்றவர்களிடம்
வாழ்த்துகளை
எதிர்பார்த்திருந்தாலும்
உன்னிடம் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, May 2017 More

காதல் ஈரம் சுமந்த இதயம்..!!

காதல் தேசத்துப் போர்க்களம்
நீயோ அன்று
குதிரை ஏறி யுத்தத்திற்கு வந்தாய்
இமை உறையிலிருந்து
காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 29, May 2017 More

ஆகாயத் தாமரை

எண்ணக் குரங்கு துள்ளி
எங்கெங்கோ தாவுமுன்னே
முன்னுக்கு வந்து நின்றால்
முன்னேற்றம் நமக்கன்றோ

காதல் கவிதை Inthiran 29, May 2017 More

மரணமில்லாக் காதல்

அமுதம்
சாப்பிட்டிருக்கிறாயா என்றாய்.
ம்ம் என்றேன்.
எப்படி என்றாய்.
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 25, May 2017 More

ஏழை நான் இன்று முதல்….!

உன்னோடு பழகியதால்
உண்டான பந்தமதில்
என்னோடு அழகியலும்
ஒன்றாகிப் போனதடி

காதல் கவிதை Inthiran 23, May 2017 More

காந்த நதியோடு பயணம்..!!

பூமியது காணாத வெண்ணிலவே
இருபுருவ நெளிவின் மையத்தில்
என்னை நிறுத்தி வைத்தாய்

காதல் கவிதை விக்கி நவரட்ணம் 23, May 2017 More

காதல்

காதல் தந்து வலி தந்து
போகிற பெண்ணே
நான் உன் மீது கொண்ட
காதல் உண்மை

காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 20, May 2017 More

இதுவும் ஓர் மாயை…..

மலர் இதழ் மூடிய
மங்கையின் சிரிப்பு
கண்களில் ஒளி தரும்
காவியக் குறிப்பு
காதல் கவிதை Inthiran 20, May 2017 More

காதல் தோல்வி...

எதற்காக என்னை ....
காதல் செய்ய தூண்டினாய் ...?
எதற்காக என்னை உனக்காய் ...
ஏங்க வைத்தாய் .....?
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 20, May 2017 More

மரண விழிப்பு

மரணத் தூக்கம் தூங்கினேன்
கனவாய் வந்தாய்
மரணத்திலிருந்து
மீண்டவன்போல்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 17, May 2017 More