காதல் கவிதைகள்

பேரழகி

புத்தனும்
பேராசை கொள்ளும்
பேரழகி நீ

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 22, July 2017 More

உன்னைத் தவிர

உன் இடத்தில்
உன்னைத் தவிர
வேறு யார் இருந்தாலும்
இந்த அளவு
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 22, July 2017 More

இங்கே தான் பிரசுரமாகும்

சொல்ல முடியாமல் வலிக்குதடி
ஐயோ என்று குழறி அழத்தோணுதடி
உன் முகம் மட்டுமே கண்ணுக்குள் தெரியுதடி
உன்னுடன் இருந்த நினைவுகளே
காதல் கவிதை தமிழ் நிஷான் 20, July 2017 More

இடியாப்பக் காதல்...

இடியாப்பச் சிக்கலாய்
நம் காதல்.
ஆனாலும்
இடிவிழுந்த நெஞ்சில்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, July 2017 More

கண்ணீர் வருகிறது.....!

அன்று கண்
முன் தோன்றினாய்
காதல் வந்தது
இன்று கண்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 18, July 2017 More

பயனுள்ள பயணக்குறிப்புகள்

ஒரு நெடும் பயணத்தின் இடையில் நீ குறுக்கிட்டபோது
ஒரு புதிய பயணம் துவங்கிவிட்டதாகவும் 
அதன் இலக்கே நீ தான் எனவும் தோன்றியது.
நீ இலக்கில்லை எனப் புரிந்த கணத்தில்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, July 2017 More

எப்படி மறக்கச் சொல்கிறாய்

உன்னை காதலிப்பதால்
நெருப்பின் வலி கூட
பழகி விட்டதடி.
காயம் மட்டும் தான் கண்ணுக்கு
காதல் கவிதை தமிழ் நிஷான் 17, July 2017 More

உன்னையே

காதலோடு
உன்னைப் பாடுவதெல்லாம்
உன்னிடமிருந்து
எதையோ
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, July 2017 More

உயிரே உனக்காய்....

இதயத்தில் குடியிருப்பவளே....
மெதுவாக மூச்சு விடுகிறேன் .....
மூச்சுகாற்று சுட்டுவிடகூடாது....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, July 2017 More

காதல்...

கதிரவன் ஒளியில்
பூக்கள் பூத்து நிற்கும்
அழகு
நீரின் மேல் நிலவு!
காதல் கவிதை ஷிவஷக்தி 12, July 2017 More