புரட்சி கவிதைகள் ̶ பிறேம்ஜி

பெண் ஆயுதம் ஏந்தும் நிலை எப்படி?

பெண் ஆயுதம் ஏந்தும் நிலை எப்படி ?
அடுப்பு ஊதிய பெண்
சுடுகுழல் சுடத் தலைப்பு பட்டாள்
எதற்கு ?

புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, June 2017 More

தேசிய இனத்தின் தமிழச்சி

ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பின் துரோக எதிரியின்
எள்ளி நகை ஆடல்கள் இசைப்பிரியா
தேசிய இனத்தின் தமிழிச்சி
ஏகாதி பத்தியதை கருத்து
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 23, May 2017 More

நாங்கள் தமிழா? இல்லை...!

நாங்கள் தமிழா? இல்லை
அல்லது நாம் இந்துவா ?
அல்லது தமிழர்கள்
அடிமையா ?
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, November 2016 More

அரசியல் தீவிரவாதிகளின் குவிவுகள்

அரசியல் வாதிகளை ஒரு
கோணத்தில் பார்த்தால்
தீவிரவாதிகள் என்கிறோம்
திருடர்கள் என்கிறோம்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 07, November 2016 More

புத்தகங்கள்...

பற்பல கருத்துக்கள் நாட்டம்
கொள்ளும் உன்னிடம் கருத்து
மட்டுமல்ல? தீர்க்கமான முடிவுகளும்
உள்வாங்கப்பட்டும் தீர்க்கமானவனாய்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, October 2016 More

எம்மை நசுக்கி

நூலகம் இல்லாத உரை
நான் மதிப்பதில்லை
என்கிறார் விளாடிமிர் லெனின்
ஆனால் யாழ் நூலகம் அன்று எரிந்தது
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 04, October 2016 More

தலையங்கம்... புத்தன் தான் தமிழன்!

எனக்கு வாழ்க்கை
வெறுக்கிறது
எனக்கு ஒவ்வொரு
நாளும் வாழ்க்கை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 29, September 2016 More

அகதிகளாகவும் வாடும் உறவுக்கு....

இறுக்கி அணைக்க இரு கரம் இருக்கிறது
இளமைக் காலத்தில் இளையவர்களையும்
யுவதிகளையும் தடுப்பு காவல் முகாமில் தனியாக
வாடும் தடுப்புக் காவலாளியை விடுதலை செய்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 24, September 2016 More

அணு உலைகளின் உலகமாக மாறுகின்றது உலகம்...

அணு உலைகளின் உலகமாக
மாறுகின்றது உலகம்
இதை தடுத்து நிறுத்த என்ன செய்யலாம்
சில ஆசிய நாடுகளிலும் இந்த அணு சக்தி
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 01, August 2016 More

போரும் எனது படிப்பும்...

கற்றதை மனதில் வைப்பதில்லை
அறியாமையின் நிகழ்வுகளால்
அறிந்தும் அறியாமல் செயற்படும்
உலகத் தலைவர்களுக்கு உண்மை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, July 2016 More