புரட்சி கவிதைகள் ̶ Inthiran

அடுத்த வேலைகள் தொடரட்டுமே...

எடுத்த எடுப்பிலே எல்லைகள் போட்டுத்
துரோகிகளாக்கிய சித்தாந்தம்
அடுத்த நொடியிலே அடங்கிப் போனதே
அவலம் நிறைந்ததோர் ஆரூடம்

புரட்சி கவிதை Inthiran 08, August 2017 More

நன்றாகச் சிந்தியுங்கள்...

வானம் முறைக்கிறது
பூமி சிரிக்கிறது
நாலும் நடக்கிறது
நாயகனின் உத்தரவு

புரட்சி கவிதை Inthiran 14, July 2017 More

நெடும் பயணம்………!

இழையும் புன்னகையில்
விளையும் சுகம் தானே
அழகுத் தமிழ்ப் பண்பாடு
இருக்கட்டுமே

புரட்சி கவிதை Inthiran 03, April 2017 More

இல்லையா?

அம்மாவும் சின்னம்மாவும்
இல்லையென்றால் தமிழ்நாடே
இல்லையென்றும்
வாதிட்டது  அதிமுக  

புரட்சி கவிதை Inthiran 04, March 2017 More

சுதந்திர தினம்

சுதந்திரம் வந்ததாம்
நினைவே இல்லை
நினைவில்லை என்பதால்
நோய்தான் என்றார்
புரட்சி கவிதை Inthiran 04, February 2017 More

வாழ்த்து!

நாடு முழுவதும்
நடந்த போராட்டங்கள்
வெற்றி கொடுக்கட்டும்
வாழ்த்து....
புரட்சி கவிதை Inthiran 28, January 2017 More

சபதம் வேண்டும்..!

பொங்கலோ பொங்கல் என்று
பொங்கிடும் நேரம் அல்ல-தைத்
திங்களில் சபதம் வேண்டும்
தமிழென்ற உயரம் வேண்டும்

புரட்சி கவிதை Inthiran 18, January 2017 More

ஏறு தழுவியது!

அளவோடு பொங்கி வந்த
ஆதித் தமிழினத்தை
அதிகம் பொங்க வைக்க
ஆயத்தம் நடக்கிறது!

புரட்சி கவிதை Inthiran 15, January 2017 More

சுதந்திரம் வந்தாச்சு!

தீட்டி வைச்சிருந்த
ஆயுதங்கள் எல்லாமே
துருப் பிடிச்சுப் போயாச்சு
காட்டிக் கொடுத்தவர்கள்
புரட்சி கவிதை Inthiran 10, December 2016 More

மாவீரம்....

மானம் காப்பதற்கு மாவீரம் சுமந்தெழுந்து
கானங்கள் பாடி வந்த காவல் தெய்வங்கள்
ஈனப் பிறப்பென்று ஏளனம் செய்தவரை
ஆவென்று பார்க்க வைத்த அபூர்வப் பிறவிகள்
புரட்சி கவிதை Inthiran 27, November 2016 More