புரட்சி கவிதைகள்

வர்ணமாக்கப்படும் வெள்ளை சீலை

நடமாடும் கல்லறைகளில்
பூக்களை சொரியா
நீங்கள்
காவு பிணமான அவளை
புரட்சி கவிதை கவி பித்தன் 29, September 2016 More

தலையங்கம்... புத்தன் தான் தமிழன்!

எனக்கு வாழ்க்கை
வெறுக்கிறது
எனக்கு ஒவ்வொரு
நாளும் வாழ்க்கை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 29, September 2016 More

மீண்டொரு புரட்சி…

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே

தன்னலம் முன்னிடம்

புரட்சி கவிதை Inthiran 28, September 2016 More

விழித்தெழு

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே

புரட்சி கவிதை Inthiran 26, September 2016 More

திலீபன்

ஓ திலீபண்ணா
நீ வாடி உதிர்ந்த
வாசனை மலரல்ல
மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளுக்காக
புரட்சி கவிதை முல்லைநீதன் 26, September 2016 More

எங்களின் தாய்மொழியே!...

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே!
புரட்சி கவிதை Inthiran 25, September 2016 More

அகதிகளாகவும் வாடும் உறவுக்கு....

இறுக்கி அணைக்க இரு கரம் இருக்கிறது
இளமைக் காலத்தில் இளையவர்களையும்
யுவதிகளையும் தடுப்பு காவல் முகாமில் தனியாக
வாடும் தடுப்புக் காவலாளியை விடுதலை செய்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 24, September 2016 More

எப்படி மறப்பேன்?...

எம் தமிழினத்தை கூண்டோடு அழித்தான்
இந்த உலகமே வேடிக்கைப் பார்த்தது!
போரில்லாப்பகுதி என்று அறிவித்து விட்டு
போய் மக்கள் குவிந்ததும் குண்டுப் போட்டான்!

புரட்சி கவிதை கவிதை 31, August 2016 More

மன்னித்தல் பெரும் தவறு!...

சிங்கத்தின் காலுக்குள்
மான் குட்டி விளையாடும்
சிங்கத்தின் பசி தோன்ற
மான்குட்டி இரையாகும்!

புரட்சி கவிதை Inthiran 28, August 2016 More

பேதமின்றின் உலகம் உனது...

ஆண் பெண்ணன்று,
பெண் ஆணன்று, இருவரும்
சளைத்தவறுன்று. பலம்
இருவருமே!
புரட்சி கவிதை நட்புடன் அஷ்வி 22, August 2016 More