புரட்சி கவிதைகள்

நாங்கள் தமிழா? இல்லை...!

நாங்கள் தமிழா? இல்லை
அல்லது நாம் இந்துவா ?
அல்லது தமிழர்கள்
அடிமையா ?
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, November 2016 More

அரசியல் தீவிரவாதிகளின் குவிவுகள்

அரசியல் வாதிகளை ஒரு
கோணத்தில் பார்த்தால்
தீவிரவாதிகள் என்கிறோம்
திருடர்கள் என்கிறோம்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 07, November 2016 More

கோடிக்கும் ஒன்று கூடுதல்...

கோடி அற்புதரே
இந்த அற்பனின் ஒரு கேள்வி,
கோடி அற்புதத்துக்குக்
கூடுதலாய் ஒன்றும்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, October 2016 More

புத்தகங்கள்...

பற்பல கருத்துக்கள் நாட்டம்
கொள்ளும் உன்னிடம் கருத்து
மட்டுமல்ல? தீர்க்கமான முடிவுகளும்
உள்வாங்கப்பட்டும் தீர்க்கமானவனாய்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 14, October 2016 More

எம்மை நசுக்கி

நூலகம் இல்லாத உரை
நான் மதிப்பதில்லை
என்கிறார் விளாடிமிர் லெனின்
ஆனால் யாழ் நூலகம் அன்று எரிந்தது
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 04, October 2016 More

வர்ணமாக்கப்படும் வெள்ளை சீலை

நடமாடும் கல்லறைகளில்
பூக்களை சொரியா
நீங்கள்
காவு பிணமான அவளை
புரட்சி கவிதை கவி பித்தன் 29, September 2016 More

தலையங்கம்... புத்தன் தான் தமிழன்!

எனக்கு வாழ்க்கை
வெறுக்கிறது
எனக்கு ஒவ்வொரு
நாளும் வாழ்க்கை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 29, September 2016 More

மீண்டொரு புரட்சி…

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே

தன்னலம் முன்னிடம்

புரட்சி கவிதை Inthiran 28, September 2016 More

விழித்தெழு

கன்னடம் முன்னிடம்
சிங்களம் முன்னிடம்
தமிழனை வதைப்பதிலே

புரட்சி கவிதை Inthiran 26, September 2016 More

திலீபன்

ஓ திலீபண்ணா
நீ வாடி உதிர்ந்த
வாசனை மலரல்ல
மறுக்கப்பட்ட உரிமைகளுக்காக
புரட்சி கவிதை முல்லைநீதன் 26, September 2016 More