கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

நீ வருவாய் என....!

மனதின் வலியை
கண்கள் சொல்லும் அன்பே
அது போல நீயும்
எனக்கு புரிதலாக வந்து
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 23, April 2016 More

நினைவுகள் தந்த வேதனை...!

.உந்தன் நினைவுகளின் சுமையால்
விழிகள் கண்ணீர் சிந்தி
என் மனமும் கனத்து
இதயத்தை வலுவிழக்கச்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 23, April 2016 More

காதல் மயக்கம்

உன் கண் விழியால்
என்னை மயக்கி
உன் காதலை
எனக்குத் தந்தாய்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 19, April 2016 More

சித்திரை தமிழ் வருடமே புது தென்றலாக வருக

நிம்மதி இழந்து
இருக்கும் உறவுகளின்
கனவுகள் நிறைவேறி
அவர்கள் வாழ்விலும்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 14, April 2016 More

சிறகடித்துப் பறக்கிறேன்!

என் காதல் உணர்வை தூண்டி
விட்டுப் போறவளே
உந்தன் காதல் தந்த சுகம்
என்னை திணறடிக்குதே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 10, April 2016 More

கனவுகளின் கற்பனை....!

உன் காதலைத் தேடி
என் உணர்வுகள்
வாசம் செய்கின்றன
உன் அம்பு கொண்டு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 06, April 2016 More

மனமே வசப்படு....!

பணத்தை கண்டு
பொறாமைப் படாதே மனமே
பணத்தை நோக்கி
நீ பொறமை பட்டால்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 05, April 2016 More

நீ இல்லாத வாழ்வு..?

உன் காதல் கிடைக்காத
வரை பெண்ணே
காதல் என்ன என்று
அறியாமல் இருந்தேன்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, April 2016 More

உலர்ந்து போன என் காதல்...

பாழாய்ப் போன
காதல் போன வழி
தெரியாததால்
நான் இன்னும் விழி
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 02, April 2016 More

என் உணர்வுகளின் புரிதல் நீ...

என்னைத் தாங்கும் என்னவளே
எப்படிச் சொல்வேன் உன் அன்பை
ஓர் இரு வார்த்தையில்
சொல்லி விடலாமா?
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, April 2016 More