கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

மலர்ந்த வாசமே

என் வீட்டு தோட்டம் வந்து
எனக்காக  மலந்த மலரே
உன் அன்பு   வாசம்
என் இதயத்தை தொட்டதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 02, June 2016 More

நீ எங்கே அன்பே....

என் இதய துடிப்பை உனக்காக துடிக்க வைத்து
சுகமான ஏக்கங்களை தந்தாய்
என் நிலை மாறி
நானும் காதல் அமிர்தம் உண்டு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 31, May 2016 More

ஞாபக அலைகள்....

என் இதயத்தில் குடி கொண்ட
காதல் உணர்வை
இலகுவாக பிரிவை சொல்லி
பிரித்து சென்று போனதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 31, May 2016 More

ஒரு பதில் தந்து போ....

உன்னோடு வாழ வேண்டும்
அசை வந்து உள்ளது பெண்ணே
என் காதலை உன் மனம் விரும்பி
 என் ஆயிள் அதிகரிக்குமா?
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 30, May 2016 More

காதலும் மனிதனும்....

காதலுக்கு தெரியும் காதலை உண்டாக்க
மாந்த உள்ளங்களுக்கு  தெரியும்
பிரிவு உண்டாக்க
காதலுக்கு தெரியும்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 29, May 2016 More

காதல் வலிக்குதடி.....!

பெண் இன்றி காதலும் இல்லை
காதல் இன்றி கண்ணீரும் இல்லை தான் பெண்ணே எனினும்
உன்னில்  உறைந்து  போன என்  காதலை
தினமும் தினமும் தேடி பார்கிறேன்  பெண்ணே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 28, May 2016 More

அலை பாயும் மனமே

காரணம் இன்றி
என் மனதோரம் ஏதோ
சோகம் வந்து மோதுதே
மெல்ல மெல்ல என்னில்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, May 2016 More

காதல் மலருதே..

நீ என் மீது கொண்ட
கடைக் கண்
பார்வையாலே என் உள்ளம்
சஞ்சலம் அடைய
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, May 2016 More

புது வசந்தமே...!

காயம் கண்ட இறந்த காலத்தை
விலக்கி விடும் புது வசந்தமே
நீ இத்தனை நாளாக ஏன்?
தொலைவில் இருந்தாய்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, May 2016 More

அவள்

இளம் தென்றலை
தரும் மலர்கள் போல
காதல் தரும் கன்னி அவள்
அவள் கண்கள் காந்தம் போன்று
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, May 2016 More