கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

புதிய ஆண்டே வருக வருக.. 2017

கடந்த வருடம் கழிந்து போக
அவை தந்த வடுக்களையும்
நினைவுகளையும் தகர்த்து
அதன் இருள் தனை கலைந்து
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 01, January 2017 More

உனக்காக..

நீ பேசிய காதல் மொழி
பொய்யாகி போனதால்
என் வாழ்க்கையில்
இன்று முதல் இருள் குடி கொள்ளுமோ
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 29, December 2016 More

மனித நேயம்

மனிதனின் நாகரிக
வளர்ச்சியினால்
தனிமை படும் மனித நேயம்
உணர்வு இருந்தும்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 25, December 2016 More

ஏளனம்....

நான் விருப்புவது இனிமையான வாழ்வை அல்லவோ
காலமே! நான் உன்னை நேசிக்கும்
தருணம் எல்லாம் நீ இலை உதிர்காலமாக மாறி
என்னை ஏக்கத்தில் தள்ளுகிறாய்

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 03, September 2016 More

ஏமாற்றம்....

என் அன்பு உன் இதழ் மீது
படிந்து இருக்கும் என்று
உன்னையே நினைத்து
வாழ்கின்றேனடி தோழி
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, September 2016 More

எண்ணம்....

இறைவன் படைப்பில் வாழ்வு அழகுதான் - மானுட
அதை தொலைத்து வாழாதே..
வாழ்வில் வலி வரும் போது
மனதில் நல்ல எண்ணம் கொண்டு வாழ்வை சந்தி
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 07, August 2016 More

உன் காதலை தந்துவிட்டு போவாயா....?

உன் காதல் பார்வையால்
பறிபோன என் மனம்
உன்னை மீண்டும் காணும் போது
என் இதயமும் இயல்பு நிலை மாறி
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 27, July 2016 More

உன் அன்பு...

உன் அன்பை பொலிந்து
என் இதயத்துக்கு ஒளி
ஊட்டுகிறாய் அன்பே....
உன் அன்பு என் இதயத்தோடு மோதியதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, July 2016 More

என் காதல் எப்பொழுதும் உன்னோடு தான்....

என் காதல் எப்பொழுதும் உன்னோடு தான்
என்னவளே நீ அறிவாயயோ
உன்னில் விழித்தாள் தான்
என் பொழுதும் விடியும் பெண்ணே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 21, July 2016 More

தாய்....

அன்பை தந்து நல் அறிவுக்கு வித்திட்டு
நல் வண்ணம் வாழ்க்கையை அமைத்திட
வாழ்வு முழுவதும் துணை புரியும் மனித இறைவி - தாய்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 20, July 2016 More