கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

காதல் பார்வை...

வானம் பூமி மீது கொண்ட
காதல் பார்வையால் 
மழையை  சிந்தி பூமியை
வளம் பெற வைப்பது போல
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 22, June 2016 More

உன் காதலுக்காக....

நீ வந்து உன் காதலை தந்த போது
நானும் வலுமை அடைந்து
உயிர் ப்பு அடைந்தது போல
ஆனந்தம் கொண்டேன்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 21, June 2016 More

உன் காதல் தொலைந்து போனதால்....

வாழ்க்கைக்கு சுகம் தந்த
உன்  காதல் நியம்
இன்றி போனதால்
இளமை உணர்வும் உறைய ...

காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, June 2016 More

மலர்ந்த வாசமே

என் வீட்டு தோட்டம் வந்து
எனக்காக  மலந்த மலரே
உன் அன்பு   வாசம்
என் இதயத்தை தொட்டதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 02, June 2016 More

நீ எங்கே அன்பே....

என் இதய துடிப்பை உனக்காக துடிக்க வைத்து
சுகமான ஏக்கங்களை தந்தாய்
என் நிலை மாறி
நானும் காதல் அமிர்தம் உண்டு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 31, May 2016 More

ஞாபக அலைகள்....

என் இதயத்தில் குடி கொண்ட
காதல் உணர்வை
இலகுவாக பிரிவை சொல்லி
பிரித்து சென்று போனதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 31, May 2016 More

ஒரு பதில் தந்து போ....

உன்னோடு வாழ வேண்டும்
அசை வந்து உள்ளது பெண்ணே
என் காதலை உன் மனம் விரும்பி
 என் ஆயிள் அதிகரிக்குமா?
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 30, May 2016 More

காதலும் மனிதனும்....

காதலுக்கு தெரியும் காதலை உண்டாக்க
மாந்த உள்ளங்களுக்கு  தெரியும்
பிரிவு உண்டாக்க
காதலுக்கு தெரியும்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 29, May 2016 More

காதல் வலிக்குதடி.....!

பெண் இன்றி காதலும் இல்லை
காதல் இன்றி கண்ணீரும் இல்லை தான் பெண்ணே எனினும்
உன்னில்  உறைந்து  போன என்  காதலை
தினமும் தினமும் தேடி பார்கிறேன்  பெண்ணே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 28, May 2016 More

அலை பாயும் மனமே

காரணம் இன்றி
என் மனதோரம் ஏதோ
சோகம் வந்து மோதுதே
மெல்ல மெல்ல என்னில்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 27, May 2016 More