கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

உன் அன்பு...

உன் அன்பை பொலிந்து
என் இதயத்துக்கு ஒளி
ஊட்டுகிறாய் அன்பே....
உன் அன்பு என் இதயத்தோடு மோதியதால்
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, July 2016 More

என் காதல் எப்பொழுதும் உன்னோடு தான்....

என் காதல் எப்பொழுதும் உன்னோடு தான்
என்னவளே நீ அறிவாயயோ
உன்னில் விழித்தாள் தான்
என் பொழுதும் விடியும் பெண்ணே
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 21, July 2016 More

தாய்....

அன்பை தந்து நல் அறிவுக்கு வித்திட்டு
நல் வண்ணம் வாழ்க்கையை அமைத்திட
வாழ்வு முழுவதும் துணை புரியும் மனித இறைவி - தாய்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 20, July 2016 More

உதிர்ந்த மலராக வதங்கி போகுமா...

உன்னோடு வாழ்ந்த நினைவுகள்
என்னில் நடமாடி கொண்டு இருக்க
எப்படி உன் பிரிவை நான் தாங்குவேன்
என் உயிரே மொட்டாக இருந்த
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 13, July 2016 More

அவள் அழகு...

உன் பார்வை அழகில்
என் உள்ளம் மயங்கி போகிறது பெண்ணே
உன் புண் சிரிப்பால்
என் மனதில் சந்தோச பூக்கள் மலர்ந்து
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 12, July 2016 More

காதலே தேடுகிறேன்....

நான் உன்னை என்ன செய்ய காதலே
நீ கிடைக்காமல் போகும்  தருணம் எல்லாம்
புன்னகையும் தேய்ந்து
தனிமையும் சூழ்ந்து கொண்டு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 03, July 2016 More

முகவரி தந்து விடு....

உன் மீது எண்ணில் கூற முடியாத
அன்பு சாரல் சிந்தி நிக்கிறேன்
உன் காதல் சிறகை தந்து
என்னோடு வந்து விடுவாயோ பெண்ணே...

காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 01, July 2016 More

காதல் கொண்டதால்...

என் தனிமை வாழ்வை நீக்க
உன் மீது காதல் கொண்டேன்
காதலால் வாழ்வில் புது சுகமும் தந்தாய்
நீ என்னோடு இருப்பாய் என்று
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 28, June 2016 More

மாயமாய் போனாய்....

காணாமல் போவை என்று கனவுளும்
கனவு காணவில்லை
ஆனால் மாயமாய் போனாய்
உனக்கு காதல் ஒரு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 26, June 2016 More

என் பிரிவு.....

என் பிரிவு
உனக்கு இன்பத்தை
உண்டு பண்ணலாம் இன்று
என் காதலின் உண்மையை
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 25, June 2016 More