கவிதைகள் - கலையடி அகிலன்

பணம்

ஏழை முதல் பணக்காரன் வரை
மனிதனை ஆட்டி படைத்து
கொண்டு இருப்பதும் பணம்
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 17, July 2015 More

யார் தவறு..?

நான் மட்டும் ஏன் இப்படி
இது யார் தவறு..?
என் தவறா அல்லது
சமுகத்தின் தவறா..?
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 13, July 2015 More

அரசியல் வாக்கு

அரசியல் திருவிழா வருகுது
சந்தர்ப்ப அரசியல்வாதிகளின்
கொண்டாட்ட நாள்
தங்களின் சுகபோக வாழ்வுக்கு
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 12, July 2015 More

என் அம்மா....

இருள் நிறைந்த கருவறையில் உயிர்தந்து
பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து
வலிமையின் கொடிமை
அனுபவித்து பிறக்க வைத்து
ஏனையவை கலையடி அகிலன் 09, July 2015 More

என் தமிழ் அன்னை.....

எம் தமிழ் அன்னை
உன்னை மறப்போமா
எங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் தந்து
உலகத்துக்கு அறுமுகபடுத்தியவள் நீ
புரட்சி கவிதை கலையடி அகிலன் 05, July 2015 More

தாய்நிலம்

தமிழ் அன்னைக்கு
ஒரு ஆலயம்
அமைக்க வேண்டும்
எங்கள் கனவு
காதல் கவிதை கலையடி அகிலன் 04, July 2015 More

வினா...

விடை தெரியாத வினாவுடன்
என் வாழவு கழிகிறது
விடை தெரிய வேண்டும்
என்று காத்து நிற்க

ஏனையவை கலையடி அகிலன் 01, July 2015 More

புலன்பேர் புலம்பல்...

தாய் மன்னே உன்னை நினனத்து
மனம் உருகி கண்ணீர் வடிக்கிறோம்
காலம் செய்த கோலம்மோ
விதி செய்த விளையாட்டோ
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 22, June 2015 More

விழித்தெழு தமிழா....

விழித்தெழு தமிழினமே விழித்தெழு
எம் தாய் மொழிய வளர்க்க விழித்தெழு
தமிழுக்காக உழைத்தவர்களின் கனவு
மெய் பட வேண்டும் விழித்தெழு தமிழா
புரட்சி கவிதை கலையடி அகிலன் 16, June 2015 More

வலி...

இறந்து போன என்
இளமை காலத்தை
எண்ணி பார்க்குறேன்
அது பாலைவனத்தில்
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 11, June 2015 More