கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

கடவுள் தப்பிவிடக்கூடாது

உன் கடவுளை
உள்ளே வைத்துப்
பூட்டுவது எதற்கு,
எவரும் களவாடுவதைத்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 29, July 2016 More

என்ன இருக்கிறது...

உடைந்த வளையல்களை,
மல்லிகைச் சரத்தை,
ஏன் ஒருமுறை
தாவணியைக் கூட
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, July 2016 More

யாதுமாகியவள்...

காவல்காரியாய் சில நேரம்
எங்கள் குற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்கும்
புலனாய்வு அதிகாரியாய் சில நேரம்
எங்களுக்காக அப்பாவிடம் வாதாடும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 04, July 2016 More

கோடைமழைக்காலம்...

தன் ஆளுகைக்குள் மழைக்காலத்தை
ஒருபோதும் அனுமதிக்காத
வைபரைப் போல் உறுதியாக இருந்த
இந்த கோடைக்காலத்தை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, June 2016 More

இதய வடிவில் ஒரு பிரபஞ்சம்....

இதய வடிவில் ஓர் அட்டையை
வெட்டி எடுத்தான் முகில்.
இதய வடிவில் ஒரு வயல்
இதய வடிவில் ஒரு குளம்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 14, June 2016 More

விபத்து...

ஏன் இந்த வேகம்?
எதற்கிந்த அவசரம்?
தலைக் கவசம் ஏன் போடவில்லை?
எந்தக் குற்றமும்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, June 2016 More

இதனைப் போல்...

இதனைப் போல் காயப்படுத்தப்பட்டது
வேறெதுவும் இல்லை
இதனைப் போல் சந்தேகிக்கப்பட்டது
வேறெதுவும் இல்லை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, June 2016 More

பழைய கள்

நிச்சயமாக இவை
பழைய நாற்காலிகள்தாம்.
பலர் அமர்ந்து பார்த்தவைதாம்.
நிச்சயமாக இவர்களும்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, May 2016 More

நீ இல்லாத வீடு....

நீ இல்லாத வீடு
நீ இல்லாத வீடு போலவே இல்லை.
என் ஆடைகள் அனைத்திலும்
உன் கைரேகைகள் நிரந்தரமாகப் படிந்திருக்கின்றன....
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, May 2016 More

உன்னை நினைவூட்டல்

உன்னை நினைவூட்டும் எதுவும்
இனி இல்லை என்றாய்
செல்லும் வழியிலெல்லாம்
இன்னமும் செடிகள்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 13, May 2016 More