கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

அழகு தமிழ் பேசும் அழகி நீ

அவன்
அழகு தமிழ் பேசும் அழகி நீ
அலங்காரம் இல்லாவிடினும் அழகி நீ
அகங்காரம் கொண்ட அழகி நீ
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 29, September 2016 More

கவலையில்லை....!

கடற்கரையில்
பேசியதுபோல் ஆகிவிடாது
நம் காதல்
தொட்டு தொட்டு
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 28, September 2016 More

ஒரு வார்த்தைக்காக.....!!!

ஒரு நாள் உன்னை ......
காணவில்லை ..
என்றால் ஒரு வருடம்....
காணாததுபோல் ......
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 25, September 2016 More

துடி துடிக்க வைத்துவிட்டாய்...!

இதயம் இருட்டாக .....
இருந்தாலும் காதல் .....
வெளிச்சமாக்கி .....
விடுகிறது ........!!!
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 24, September 2016 More

கற்று கொள்ளப் போகிறேன்...

இதயத்தை சிதைப்பது.....
எப்படியென்பதை.....
உன்னிடம்....
கற்று கொள்ளப்போகிறேன்.....!
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 21, September 2016 More

நீ காதலியில்லை என் தோழி...

நெஞ்சில் அவளையும் .....
உடலில்  பொதியையும்.....
சுமர்ந்து கொண்டு சென்றேன் ......
சுற்றுலா பயணமொன்று .......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 19, September 2016 More

காதல் சோகக் கவிதை....

காதலின் ஆழம் ....
கண்நீர்விடும்போது ....
மற்றவரும் சேர்ந்து ....
கண்ணீர் விடுவதில்லை ....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, September 2016 More

கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்இறக்கிறேன்...!

உன்னை ....
பிரிந்து வாழ முயற்சிக்கிறேன் .......
மறந்து வாழவும் முயற்சிக்கிறேன் .....
அதனால் நான் அடிக்கடி இறந்து ....
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 12, September 2016 More

பூட்டி வைத்திருக்கிறாயே....?

மனை கதவை திறந்து .....
வைத்திருக்கிறேன் .....
எப்போது வருவாய் என்று .....
நீயோ மனக்கதவை ....
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 10, September 2016 More

இவை எனக்கு சிறந்தவை....

பிறந்த நாட்டில் ....
பிறந்த ஊரில் ....
ஒருபிடி மண் தான் ....
எனக்கு ....

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 06, September 2016 More