கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

இனியதீபாவளி வாழ்த்து

தீப திரு நாளில் .....
தீய எண்ணங்கள் தீயாகட்டும்.....
தீய செயல்கள் தீயாகட்டும்.....
தீய குணங்கள் தீயாகட்டும்......!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 29, October 2016 More

தந்தை கவிதை

உயிருடன் வாழும்...
காலத்தில் தந்தையின்...
அறிவுரைகளை....
செவிசாய்க்க மனம்...
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 25, October 2016 More

என் பிரியமான மகராசி......!

முழு ......
நிலா வெளிச்சத்தில் ......
கருவானவள்....!!!
பூக்கள் மலரும் போது......
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 24, October 2016 More

கற்றுதந்த விலங்குகள்

உடம்பையே வளர்க்காதே
நம்பிக்கையையும் வளர்
யானை

ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 22, October 2016 More

எது அழகு…?

கடலுக்கு எது அழகு…?
அலை அழகு ,...!!!
அலைக்கு எது அழகு…?
கரை அழகு ...!!!

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 21, October 2016 More

என்னை உன்னுடனேயே வைத்திரு....

என்னை எப்போதும்.....
உன்னுடனேயே  வைத்திரு......
உயிர் பிரியும் வேளை வரை.....
என்னை உன்னுடனேயே.....
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 16, October 2016 More

திருமணத்தோடு முடிந்துவிட்டது

நான்
ஏக்கத்தோடு பார்க்கிறேன்....
நீயோ....
ஏமாற்றவே பார்க்கிறாய்...!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 14, October 2016 More

துடிக்கவும் வைக்கணும்.....!

இதயத்தின் வேலை .....
துடிப்பது மட்டுமல்ல....
துடிக்கவும் வைக்கணும்.....!

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 09, October 2016 More

திருமண வாழ்த்து மடல்கள்

என் ....
உயிர் நண்பனுக்கு இன்று
திருமணநாள் .....!
வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 07, October 2016 More

அணைந்தே விட்டாயே..!

காதலில் நான்
மூலவேர் - நீயோ
இலை ஒரு நாள்
உதிர்ந்து விழுவாய்

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 04, October 2016 More