கவிதைகள் - கவிஞர் கே இனியவன்

காயப்பட்ட‌ இதயம்

நீயும் நானும்
பிரிந்து போகலாம்
என் காதல் கவிதை
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 04, June 2013 More

தோற்றமும் முடிவும்

நீ எனக்காக
படைக்கபட்ட தேவதை
நான் உனக்காக
பிறக்கப்படாதவன்

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 03, June 2013 More

சோகமே அழுகிறது...

உன் கண்ணின்
பார்வையிலிருந்து
நான் தப்பவே
முடியாது ...
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 02, June 2013 More

சமுதாய கவிதை

நீ மட்டும் மாடிவீட்டில் ..
மற்றவர்கள் குடிசை வீட்டில் ..
எந்த எண்ணம்...
உன்னையும் வாழவிடாது...!!!

நடப்பு கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 01, June 2013 More

நலமா ...?

நீண்ட நாளுக்கு பின் ..
உன்னை சந்தித்தேன் ..
நலமா .? என்று கூட ..
விசாரிக்க முடியாமல் ..
ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 01, June 2013 More

காதலர் சின்னம்

பாலுக்குள் வெண்மை
இருப்பது போல்
நீ என்னுள் இருக்கிறாய்

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, May 2013 More

காதலித்துக்கொள் ...

கேட்டுக்கொண்டிருக்காதே...
வாய் திறந்து பதில் சொல் ..
காதலிக்கிறேன் ...
உன்னை என்று ...

காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 31, May 2013 More

அம்மா!!!

தனிமையில் அழுதேன்
உறவுகள் இல்லாமல் அல்ல
என் தாய் நினைவு வாட்டியதால்...

ஏனையவை கவிஞர் கே இனியவன் 30, May 2013 More

காதல் கயிற்றை

கண் மங்கியபின்
சூரிய நமஸ்காரம் போல்
என் இதயத்தில் உன்னை
வணங்குகிறேன்
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 29, May 2013 More