கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

உறவுகள் பிரிகிறது...!

உண்மைகள் உறங்கியதால்
உறவுகள் பிரிகிறது
உள்ளமோ நொகிறது
உழைப்பிற்காய் செல்கிறார்கள்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 16, October 2015 More

நாமும் காதல் செய்வோம்...!

காதல் செய்வோம் நாமும்
காதல் செய்வோம்
குவலயத்தில் நாமும்
குற்றமற்றதாய் நாமும்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 10, October 2015 More

உயிரும் உனக்காக...!

தேடினேன் என்
தேவைகளை மறந்து
தாவினேன் தடைகளை தாண்டி
கூடினேன் உன் அன்பு எனும்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, October 2015 More

காதலியா? இல்லை வேதனையா?

அழகில் பூத்தாயா இல்லை என்
அழிவில் வாழ்வாயா?
ஆறுதல்இல்லையே என்னுள்
அனுவனுவாய் தினம்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 20, July 2015 More

வெறுத்ததோ உன் நினைவலைகள்...!

தொலைந்ததோ உன் துறல்கள்
சிதைந்ததோ உன் கனவுகள்
துவண்டதோ எம் தேறல்கள்
மறந்ததோ உன் உறவுகள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, July 2015 More

இரங்கல்கள் போதுமடி...!

இதயத்தின் நிறைந்தவளே
இழகாத உன் மனதை
இன்னுமா என்னால் புரியவில்லை
இறப்பை கொடுத்து
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 17, July 2015 More

புன்னகையை ஏனடி தந்தாய்..!

பூஜைக்கு வந்த மலரே- உன்
புன்னகையை ஏன் எனக்கு தந்தாய்
புலம்பியே திரிகிறேன்
புதுமையோ என்னவோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 14, July 2015 More

ஜாதி மதம் என்று ஜடமாகும் வாழ்வு

ஜாதி மதம் இனம் என்று
இவைகளுக்குள் சிக்கி
ஜடமாகி
சின்னா பின்னாமாகிறது மனம்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 12, July 2015 More

அன்புக்கடலில் ஆழ்த்திடுவேன்

பெண்ணே என் பெரும் பொருளே
நின்மதி நின்மதி
எனக்கு எங்கே இது தெரியும்
இதை ஏன் என்னிடம் கேட்கிறாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 07, July 2015 More

ஆசைகள் துறக்க எண்ணியவளுக்கு....

இதயத்தில் பூத்த
வெண்தாமரை
உருகிய உள்ளத்திற்கு
உதிர்த்தாள் உள்ளம் மகிழ...!
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 23, June 2015 More