கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

விலகிடுதே...!

காத்திருப்பும் நிலைத்து போச்சு
கனவுகளும் சிதைந்து போச்சு
கவிதைகளும் விறிந்து போச்சு
கண்ணீரும் பெருகி போச்சு
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 10, June 2016 More

யார்தான் இவளோ...!

யார்தான் இவளோ
யதார்த்தத்தின் நாயகியோ - இல்லை
யன்னலின்றிய வீட்டில் வாழும் யாசகியா
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 30, May 2016 More

மனமகிழ் தேவியே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே-எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, May 2016 More

என் மனமகிழ் தேவியே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே - எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ...
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 20, May 2016 More

கண்ணீரில் என் வாழ்வு...!

ஜனனம் கானும் போதே
மரணத்தை மடியினில் தாங்கியவன்
மனதினில் தாங்கியவள்
மாயமாய் மறைந்ததினால்
மனம் மதியிழந்து போகுது
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 13, May 2016 More

வீழ்ச்சிகள் ஏராளம்...!

காதலோ காதலியோ-என்
காண கலையோ மலையேன
கண்ணில் கனவுகள் ஏராளம்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 11, May 2016 More

சிந்திக்க செய்தவளே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே-எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 28, April 2016 More

துர்முகி சித்திரை புத்தாண்டே....!

சித்திரையே சித்திரையே
சிறக்கும் நல்ல சித்திரையே
சிறந்து நீயும் விளங்கிடு
சிரித்து மகிழ உதவிடு
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 14, April 2016 More

என் காதல்...!

கண்டதும் வரவில்லை காதல்
கொண்டதிலே நிலைத்தது காதல்
பழி சொல்லி முடித்தவர் வாயடைத்து
நிற்கையிலே வந்தது பார் காதல்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 10, April 2016 More

நினைவோடு வாழ்கிறேன் நண்பனே...!

அறியாமையின் ஆசையிலே
அன்பின்றி அடக்கி
அயலவர்கள் சூழ்ச்சியிலே
அடம் பிடித்து
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 06, April 2016 More