கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

உன் மீது கொண்ட காதலாலே,,,!!!

உன்னருகே நான் இல்லை
உப்பில்ல பண்டமானேன்
உன் மீது கொண்ட காதலாலே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 29, September 2011 More

எம் இன இளைஞனே விழித்தெழடா

தாய் மண்ணின் விடிவிற்காய்
தாய் தந்தையோடு
தரமுள்ள அனைத்தையும் இழந்துவிட்டு
புரட்சி கவிதை சிந்து.எஸ் 27, September 2011 More

வாடிவிடும் நீயின்றி போனால்...

அன்பு குடிகொண்ட என்
நெஞ்சத்தில் வாரத்தையால்
சிலர் வாள் வீசி சென்றார்கள்
அதன் வலியை நான்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 25, September 2011 More

கன்னியே நீ தந்த நம்பிக்கையில்..

மனச் சந்தையில் ஒரு காயம்
யாரோ பதித்த கால் ரேகை
விழிநீர் வழிய முகநூல் வழியே
தனியாய் வந்தேன் தவிப்புளோடு

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, September 2011 More

இந்த காதல் ஏழையின் ஆசை

நீ ரசிப்பதை நானும்
 ரசித்திட வேண்டும்
நீ உண்டதை நானும்
உண்டு மகிழ்ந்திட வேண்டும்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 22, September 2011 More

கலக்கமற்ற என் தூயவளே

கலக்கமற்ற என் தூயவளே
கலக்கமின்றி நீ வாழ்ந்தாலும்
கண்ணீரில் மூழ்கிறாய் இது
காலத்தின் தேவையா அல்ல
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 19, September 2011 More

நீதான் என் முதல் நினைவு

என் மனதில் எத்தனை நினைவுகள் -அதில்
நீதான் என் முதல் நினைவு
நீ இல்லாமல் நினைவுகள் இல்லை
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 18, September 2011 More

நினைவுச் சின்னம்

அன்பே உனை கண்ட
நாள் ஞாபகம்
எனக்கோர் நினைவுச்சின்னம்

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 17, September 2011 More

புன்னகையின் புலம்பலில்

மனம் கொண்டவனின் நினைவு
இதய கதவை தட்ட
பாட புத்தகத்தை முடி வைத்து விட்டு
ஜன்னல் கதவை திறந்த வண்ணம்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 16, September 2011 More

கவி வடிக்கும் சிற்பியானேன்

கற்க மறந்தேன்
கனவை துறந்தேன்
உறங்க மறந்தேன்
உனக்குள் புதைந்தேன்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 11, September 2011 More