கவிதைகள் - கலைநெஞ்சன்

பிரிவிற்கு முன் சில வார்த்தைகள் தோழியுனக்கு

புனிதம் என்றால்  நீயென்றிருந்தேன்
களங்கம்தான் உன் பண்பென்றாய்
புரிய வைத்தாயதை உன்செயலால்

ஏனையவை கலைநெஞ்சன் 14, April 2011 More

தரணியில் கால் பதித்தாள் என் தேவதை

வெள்ளைத் திரை மூடி
விண்வெளியில் பறப்பதாய்..
தேவதைகளை நினைத்திருந்தேன் நான்..
கள்ளமில்லா மனம் கொண்டு..
காதல் கவிதை கலைநெஞ்சன் 12, April 2011 More