கவிதைகள் - Inthiran

ஏறு தழுவியது!

அளவோடு பொங்கி வந்த
ஆதித் தமிழினத்தை
அதிகம் பொங்க வைக்க
ஆயத்தம் நடக்கிறது!

புரட்சி கவிதை Inthiran 15, January 2017 More

தைமகளே வருக!

தைமகளை வரவேற்றுத்
தானியங்கள் தரமேற்றி அத்
தைமகளும் சிரித்திருக்கப்
பால் பொங்கி வருவது போல்……

நடப்பு கவிதை Inthiran 15, January 2017 More

தூதுவரே தூதுவரே

ஏதும் செய்யாமல்
எல்லாமாய் இருந்தவரை
யாதும் நீயென்று
யாவரும் போற்றுவது
ஏனையவை Inthiran 21, December 2016 More

மயங்கிடும் பேதைகள்!

சேர்ந்தவர் வாடினால்
பிரிந்தவர் வாழலாம்
பிரிந்தவர் வாடினால்
சேர்ந்தவர் வாழலாம்!

ஏனையவை Inthiran 20, December 2016 More

கடவுளைக் காணவில்லை

கண்ணாடி போட்டுப் பார்த்தும்
கடவுளைக் காணவில்லை
முன்னாடி கண்டதாயும்
ஒருவரும் சொல்லவில்லை
குட்டிக் கவிதை Inthiran 18, December 2016 More

எழுந்து வாடி கற்கண்டே!

சொற்பக் கனவினிலே
சிற்பமாய் வந்தவளே
அற்ப ஆசைகளைக்
கற்பனையில் காட்டாமல்
காதல் கவிதை Inthiran 17, December 2016 More

வார்த்தையொன்று!

உள்ளம் உறங்குதில்லை
உன்னை நான் காணாமல்
என்னைத் தொலைத்து விட்டேன்
என்னவளே எங்கு சென்றாய்!

காதல் கவிதை Inthiran 17, December 2016 More

எங்களது நாடு!

அழுவதற்கு அனுமதி
கொடுத்ததற்காகக்
கொலைகாரன் தெரிகின்றான் 
தெய்வமும் ஆக

நடப்பு கவிதை Inthiran 11, December 2016 More

சுதந்திரம் வந்தாச்சு!

தீட்டி வைச்சிருந்த
ஆயுதங்கள் எல்லாமே
துருப் பிடிச்சுப் போயாச்சு
காட்டிக் கொடுத்தவர்கள்
புரட்சி கவிதை Inthiran 10, December 2016 More

பாவை என் நெஞ்சில்!

நோவையும் தாங்கிய
பூவையின் மேனியில்
பூவையும் சூடினேன்
பாவையும் பாடினேன்
காதல் கவிதை Inthiran 07, December 2016 More