கவிதைகள் - Inthiran

கானமயில்!!!

மலர்க் கொடி இடையாள்
மாண்புகள் உடையாள்
கலைத் திறன்  நடையாள்
தலை குனிந்திடுவாள்

காதல் கவிதை Inthiran 23, March 2017 More

கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்தில் மரணம்!!!

சலனமே இல்லாமல் எரிகிறது மெழுகு
சபலமே இல்லாமல் உறைகிறது மனது
கவனமே இல்லாமல் கலைகிறது பொழுது 
எருமையே இல்லாமல் மரணத்தின் கடவுள்…….

ஏனையவை Inthiran 22, March 2017 More

விதி

ஓடி விழுந்தது
ஒரு மிருகம்
துரத்திக் கடித்தது
மறு மிருகம்
ஏனையவை Inthiran 21, March 2017 More

காரணம் தான் என்ன?

காலைப் பொழுது
கனிவான பொழுது
வேலைப் பொழுது
விளைகின்ற பொழுது

காதல் கவிதை Inthiran 18, March 2017 More

எங்கே...?

கண்ணோடு படம் பிடித்துக்
காதோடு கதை பேசி
என்னோடு நீயிருந்தாய்
எல்லாமே ஒரு கனவா

காதல் கவிதை Inthiran 17, March 2017 More

கவலை ஈட்டிகள்

பரந்து விரிந்ததோர்
மனவெளி பெரிது
கவலை ஈட்டிகள்
குத்தவரும் போது
ஏனையவை Inthiran 14, March 2017 More

இது போதும் எனக்கு!

அன்பைப் பரிமாறும்
ஆசை திருவாகும்
இன்பம் உருவாகும்
இணைந்தால் உருமாறும்

ஏனையவை Inthiran 09, March 2017 More

ஓயாது

காய்ந்தாலும் காயாது
காதலுள்ள கனவு
பாய்ந்தாலும் பாயாது
பாசமுள்ள பரிவு
குட்டிக் கவிதை Inthiran 09, March 2017 More

இல்லையா?

அம்மாவும் சின்னம்மாவும்
இல்லையென்றால் தமிழ்நாடே
இல்லையென்றும்
வாதிட்டது  அதிமுக  

புரட்சி கவிதை Inthiran 04, March 2017 More

கிழக்கு வெளுக்கட்டும்

கிழக்கு வெளுக்கட்டும்
கீழ்வானம் சிவக்கட்டும்
போன உயிரினங்கள்
மீண்டும் வந்து சேரட்டும்
ஏனையவை Inthiran 03, March 2017 More